https://aka-cdn.adtech.de/dt/common/DAC.js

annonse

Synspunkt: Agder politidistrikt plager retten med bagatellmessige saker

Politimester
Politimester: Artikkelforfatteren håper at Kirsten Lindebergs etterfølger som politimester vil være politiutdannet. Arkiv (Foto: Stein Harald Øigård)

SYNSPUNKT: Da Agder politidistrikt lynraskt henla min anmeldelse av rådmann Solheim for gjengjeldelse mot varslere, kommenterte jeg her i avisen i mars at henleggelsen nok skyldtes mangel på kompetanse og ikke mangel på kapasitet eller grunnlag for etterforsking

Deler av helsekjøpsaken ble politianmeldt av kommunestyret i Grimstad i mai. Kanskje vil et annet politidistrikt etterforske økokrimsaken. Det samme gjelder en anmeldelse av Grimstad kommune i april for grov korrupsjon og økonomisk utroskap.

Agder politidistrikt (pd) har 650 ansatte, hvorav 454 er politifolk, mens resten har juridisk eller annen bakgrunn. Politifolk har utdannelse i etterforsking, som innebærer å kunne rekonstruere en hendelse og et hendelsesforløp ved bruk av en rekke metoder til informasjonsinnsamling – inkludert avhør, ransaking og beslag.

Agder pd beskjeftiger seg primært med enkle vinningsforbrytelser (31 %), trafikkforseelser (18 %), annen kriminalitet (14 %), narkotika (12 %) og vold (11 %). Økokrimsaker som helsekjøpsaken i Grimstad kommune dreier seg om, unngår politidistriktet stort sett å ta tak i. Bare 6 % av alle sakene i politidistriktet er økokrimsaker. De resterende kriminalitetstypene er skadeverk (5 %), seksuallovbrudd (2 %) og miljøkriminalitet (1 %).

Agder pd unngår økokrimsaker. Landsgjennomsnittet for alle politidistriktene er 8 % for økokrimsaker. Ingen har lavere andel økokrimsaker enn Agder.

I mai fikk jeg et brev fra en tidligere politiansatt i Agder, som skrev at han hadde sluttet i politiet «fordi det fremsto som mer og mer meningsløst å bruke tiden på å straffeforfølge rusavhengige som stort sett begår bagatellmessige lovbrudd».

Mitt inntrykk er at Agder pd plager Aust-Agder tingrett med en mengde bagatellmessige saker mot samfunnets tapere.

Det er nok slik at de fleste jobber med det de kan. Veldig få jobber med det de ikke kan. Veldig få er villige til å lære seg det de ikke kan, selv om det de ikke kan er langt viktigere å jobbe med. Slik er det også i Agder pd. Derfor rusler og kjører konstablene rundt omkring i Agder for å pågripe mer eller mindre tilfeldige kjeltringer.

Et stort problem i Agder pd er at det er jurister og ikke politifolk som leder politidistriktet. Mange av dem som i dag patruljerer kan nok tenke seg å lære mer om økonomisk kriminalitet, men det gis ingen muligheter for det. Forhåpentligvis vil Kirsten Lindebergs etterfølger som politimester være politiutdannet. Den best kvalifiserte til stillingen er Ivar Fahsing i Lillesand.

Petter Gottschalk,

for tiden professor ved Department of Criminal Justice, University of Cincinnati, USA.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse

annonse